Imatges corporatives

Què son i quina funció tenen?

Imatge corporativa és el conjunt de significats que una persona associa a una empresa, és a dir, les idees utilitzades per descriure o recordar l'esmentada empresa. Dit d'una altra forma, la imatge corporativa és la impressió que una empresa genera en la ment del públic. En realitat no podem parlar estrictament d'imatge corporativa, sinó més aviat d'imatges corporatives, ja que estan conformades per les percepcions, impressions i experiències d'un conjunt molt variat de persones.

Percepció de la imatge corporativa. És impossible tenir una percepció total i global de l'empresa, per la qual cosa la imatge es basa en fragments, mostra d'això és la possibilitat de que sobre una empresa es projecten distints tipus d'imatges, que si no són consistents i coherents entre si, poden produir un greu dany a la reputació de l'empresa.

Imatge d'empresa: es refereix a la imatge institucional de l'empresa.
Imatge de marca: el conjunt de signes visuals i verbals que tria l'empresa per identificar-se, signes que representen a l'empresa en la ment del públic.
Imatge de producte: lloc que ocupen els productes i serveis ofertats per les empreses enfront als que puguin existir en el mercat.

DEMANA PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

WiPick Media t’assessorarà en tot el procés de disseny de la imatge corporativa de la teva empresa. Demana’ns pressupost sense compromís a través de les nostres vies de contacte.
Serà important que ens expliquis de què tracta el teu projecte i la teva empresa amb el màxim detall possible, també serà important que ens transmetis les teves idees i si tens alguna referència com a model.

Un cop estudiada la teva necessitat, el nostre equip et prepararà varies propostes amb diferents tarifes, llavors hauràs de fer la presa de decisions i triar el pla que més s’ajusti a les teves capacitats econòmiques.

Tens dubtes? Necessites ajuda?